Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Quản Lý Nhà Trọ

Ứng dụng Quản Lý Nhà Trọ hỗ trợ hộ kinh doanh nhà trọ dễ dàng hơn trong việc quản lý các hoạt động của nhà trọ, quản lý thông tin khách trọ, xuất hóa đơn chi phí hàng tháng,... Quản Lý Nhà Trọ hiện có mặt trên hệ thống Google Play.

Các chức năng chính:

Thêm thông tin nhà trọ
Thêm thông tin phòng trọ
Thêm thông tin khách trọ
Liệt kê chi phí
Thực hiện xuất hóa đơn
Xem lịch sử hóa đơn
Tiện ích quản lý
Đồng bộ dữ liệu
Thay đổi màu chủ đề